Jak napisać i złożyć pozew o rozwód?

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód?

Chcesz złożyć pozew o rozwód, ale nie wiesz, z jakimi formalnościami to się wiąże? Dokumenty wydają Ci się zbyt skomplikowane? Podpowiem, jak napisać pozew o rozwód, a także jak i gdzie go złożyć – sprawdź najważniejsze informacje.

Pozew rozwodowy – co musisz wiedzieć?

Warto zacząć od tego, że pozew rozwodowy składa współmałżonek, który chce dowieść, że nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, a więc w praktyce – chce się rozwieść. Przy czym zaznacza on, czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie, czy za porozumieniem stron.

Aby złożyć pozew rozwodowy, należy dostarczyć wszystkie wymagane przepisami dokumenty do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków lub jednego z nich. Można je dostarczyć osobiście do biura podawczego lub przesłać pocztą. Natomiast podstawowa opłata za wniesienie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł i jest ona stała. Zwykle uiszcza się ja podczas złożenia pozwu, a jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, sąd wezwie do uregulowania opłaty, co wydłuża proces.

Wzór pozwu o rozwód udostępniają niektóre sądy okręgowe, a więc jeśli chcesz się zapoznać z prawidłową strukturą wniosku, w tych miejscach warto szukać sprawdzonych szablonów.

A teraz sprawdź, jak napisać pozew o rozwód.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Wbrew pozorom napisanie pozwu nie jest trudnym zadaniem, najważniejsze jest, aby uwzględnić wszystkie przewidziane przepisami informacje. Dzięki temu przyśpieszysz cały proces, ponieważ każde wezwanie o poprawki opóźnia ustalenie terminu pierwszej rozprawy.

Jak w każdym wniosku / liście, należy na samym początku określić miasto oraz datę napisania pozwu, a także zaznaczyć, do którego Sądu Okręgowego jest on kierowany. Następnie wskazuje się imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu oraz miejsce zamieszkania powoda/powódki, czyli osoby odpowiedzialnej za złożenie pozwu. Te same informacje należy powtórzyć w przypadku pozwanego/pozwanej.

Po zamieszczeniu podstawowych danych można przejść do części „właściwej”, która zaczyna się od tytułu pozwu, w którym określa się, czy jest to pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzekaniem o winie. W drugim przypadku konieczne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za rozkład pożycia małżeńskiego (powód/-ka, pozwany/-a lub obie strony), można też wnioskować o nieprzeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Ponadto, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, określa się kwestie związane z powierzeniem władzy rodzicielskiej, kontaktami z dziećmi oraz zobowiązaniami finansowymi (alimentami) ponoszonymi przez matkę lub ojca.

Jednym z najważniejszych elementów pozwu jest uzasadnienie, w którym dowodzi się, czy nastąpił gospodarczy, fizyczny i emocjonalny rozpad pożycia małżeńskiego. Najczęściej w uzasadnieniu:

  • opisuje się przebieg małżeństwa, a także przyczyny i stopień rozpadu;
  • podaje się informację, czy zostały prowadzone mediacje mające na celu ratowanie małżeństwa (jeśli nie, należy napisać, co było powodem ich niepodjęcia);
  • przedstawia się wnioski dowodowe, wskazuje świadków w sprawie;
  • podaje się, czy małżonkowie dalej mieszkają wspólnie, a także, czy utrzymują więź gospodarczą i fizyczną (jeśli nie, to od jakiego czasu).

Dodatkowo w pozwie można zaznaczyć, kto powinien ponosić koszty procesu, a także, w przypadku podziału majątku doprecyzować, co należy do każdego ze współmałżonków (uprości oraz przyśpieszy to późniejsze działania sądu).

Konieczne jest podpisanie oraz złożenie pozwu w dwóch egzemplarzach dla sądu. Jednocześnie warto wiedzieć, że sąd wysyła odpis pozwu rozwodowego do osoby pozwanej. Może ona odnieść się do żądań określonych w pozwie, a także wyrazić własne roszczenia.

Pozew rozwodowy – dodatkowe dokumenty

Aby możliwe było wniesienie pozwu, konieczne jest dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, takich jak:

  • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wystawienia);
  • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeśli dotyczy).

Jeśli osoba składająca pozew rozwodowy wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych, powinna również dołączyć formularz oświadczenia majątkowego.

Orzeczenie rozwodu

Jak już wcześniej zostało to wspomniane, po złożeniu pozwu sąd wysyła jego odpis do osoby pozwanej. Ma ona dwa tygodnie na to, aby na niego odpowiedzieć. Jeśli tego nie zrobi, wyznacza się termin pierwszej rozprawy.

Jednocześnie prawidłowo wypełniony pozew, zawierający wszystkie wskazane wcześniej dane, to sposób na to, aby sąd orzekł rozwód w jak najkrótszym czasie, chociaż to, ile będzie trwać cały proces, zależy również o tego, czy wnosi się o ustalenie winnego rozpadu małżeństwa. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron orzeczenie może zostać wydane podczas pierwszej rozprawy. Gdy orzeka się o winie lub ustala kwestie opieki nad małoletnimi dziećmi, konieczne jest zarządzenie co najmniej kilku rozpraw, pomiędzy którymi zwykle są ok. 3-4 miesiące przerwy.

Sprawdź także: rozwody Katowice - kancelaria adwokacka

Potrzebujesz pomocy?
Nie zwlekaj, zadzwoń, zapytaj!

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. zamknij